Neuro-Feedback

Neurofeedback is een hoogstaande interventie om de hersenen te trainen om optimaal te functioneren in het dagelijks leven. NeuroVitaal werkt met het NeurOptimal neurofeedback systeem, de meestt geavanceerde apparatuur die momenteel beschikbaar is. NeurOptimal onderscheidt zich op een aantal punten van reguliere neurofeedback:

 • Geen diagnose nodig
 • Geen QEEG (Quantative EEG) nodig voor aanvang
 • Speelt flexibel in op de vermogens van het brein, intrinsiek voor elk individu
 • Het gehele brein wordt centraal getraind
 • Non-invasief
 • Het brein reorganiseert zichzelf op een natuurlijke manier
 • Geen concentratie vereist tijdens de training
 • Bekrachtigt het brein (in plaats van belonen)
 • Geen bijwerkingen

Neurofeedback werkt ontspannend en prestatie verhogend en kan preventief en ondersteunend ingezet worden. Het levert op diverse gebieden van het welzijn van de mens verbetering op. Vooral bij klachten als angst, stress, concentratieproblemen en slaapstoornissen worden goede resultaten behaald.

In het algemeen vinden er op lichamelijk, mentaal, emotioneel en spiritueel niveau grote gewenste veranderingen plaats. De algehele conditie en het menselijk welbevinden verbetert. Er ontstaat een verhoogde focus, helderder denken en men voelt zich meer zichzelf.

Overige veranderingen die bereikt kunnen worden zijn onder andere:

 • Verbeterde concentratie
 • Toename creativiteit
 • Beter slapen
 • Meer innerlijke rust
 • Meer zelfvertrouwen
 • Betere communicatie
 • Verhoogde prestaties
 • Meer levens- en arbeidsplezier
 • Multi-tasking gaat gemakkelijker
 • Verbetering van het geheugen
 • Emotionele balans
 • Flexibiliteit en makkelijker omgaan met verandering
 • Meer daadkracht
 • Minder stress
 • Verbetering van de fijne en grove motoriek
 • Verbetering immuunstelsel

De training

Gedurende de trainingen met neurofeedback luistert u zonder inspanning naar muziek of kijkt u naar een film en intussen wordt een real-time EEG afgenomen (de hersenactiviteit wordt gemeten). De muziek die u hoort is hieraan gekoppeld en de feedback komt via uw gehoor terug, in de vorm van nauwelijks hoorbare geluidsonderbrekingen.

Hierdoor krijgen uw hersenen informatie over hun functioneren, verandert uw hersengolfpatroon automatisch. De “ruis” (turbulentie) in uw hoofd verdwijnt en uw brein gaat effectiever werken. Klachten verdwijnen en de kwaliteit van uw leven verbetert op mentaal, emotioneel, fysiek en persoonlijk gebied.

Elke training duurt ongeveer 30 minuten.

Zelfregulatie

Met neurofeedback reorganiseren de hersenen zich op een natuurlijke manier. Hersenen werken op basis van informatieverwerking. Ze categoriseren informatie binnen een bepaalde structuur, waardoor deze voor ons begrijpelijk wordt om mee te leven en te werken. De hersenstructuur wordt gevormd door ervaringen in het leven en is daarom voor elk mens uniek. Onze ervaringen zijn dus bepalend voor ons (on)geluksgevoel en onze reactie hierop en dus op ons totale functioneren. Ongewenste structurele, negatieve ervaringen kunnen leiden tot spanningen en psychische of lichamelijke beperkingen. Door neurofeedback trainingen worden de structuren als het ware herschikt en informatie opnieuw gerangschikt. Neurofeedback zorgt voor een verhoging van de flexibiliteit in het regulerend vermogen van het centrale zenuwstelsel:

 • nieuwe neurologische verbindingen
 • een groter deel van het brein wordt actief
 • de samenwerking tussen linker en rechter hersenhelften verbetert
 • snellere informatieverwerking (van interne en externe prikkels)
 • positieve resultaten

Neurofeedback trainingstrajecten kunnen ook worden ingezet bij:

 • Ontspanning & meditatie
 • Peakperformance (sport, management)
 • Stress en burn-out (anticiperen, re-integreren)
 • Leerproblemen (remedial teaching, IB)
 • Gedragsproblemen (jeugd- en gezondheidszorg)
 • Fysieke en emotionele problemen (traumaverwerking)

“De wereld is klein, maar het brein is groot”

Friedrich von Schiller