Neurotransmitters

Neurotransmitter Profielbepaling

Goede interne communicatie tussen de hersencellen en anderen zenuwcellen is belangrijk voor de gezondheid. Het bepaalt in welke mate het lichaam in staat is zich te herstellen, hoe wij ons voelen en zelfs hoe we reageren. We spreken van het neurobiologisch systeem of hersenchemie.

Dopamine, Acethylcholine, GABA en Serotonine  zijn de belangrijkste vier neurotransmitters. Zij zorgen voor de balans bij de neurale prikkeloverdracht. Bijvoorbeeld: Dopamine werkt activerend, zet aan tot actie en Serotonine remt af en geeft rust. Als er tekorten zijn ontstaat een ongezonde situatie.

De Neurotransmitter-Profielbepaling volgens Braverman (een achttal vragenlijsten),  geeft inzicht in a) uw persoonlijke natuur en b) het huidige moment. We kunnen zien of er tekorten zijn en in welke mate. Indien wenselijk zetten we voedingssupplementen in voor extra ondersteuning op de weg naar herstel.